Aepycamelus (Аепикамелус)

 

alt
Име: “Aepycamelus” (от гръцки “висок и стръмен”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Camelidae (Камили)
Хабитат: равнините на Северна Америка.
Геоложки период: Среден-Горен Миоцен (преди 15-5 млн. г.)
Дължина: 3 м.
Тегло: 450-900 кг.
Диета: растителност.