Sinopterus (Синоптерус)

 

 
Име: “Sinopterus” (от гръцки “китайско крило”)
Открит: от Уанг и Цоу (2003)
Тип: Chordata (Хорди)
Надразред: Pterosauria (Птерозаври)
Семейство: Тapejaridae (Тапехари)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Лияонинг)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 125-112 млн. години)
Размах на крилата: 1.2 м.
Тегло: 3 кг.
Тип хранене: всеяден.