Caviramus (Кавирамус)

 

 
Име: “Caviramus” (от гръцки “адски клон”)
Открит: от Н. Фрьобиш и Я.Фрьобиш  (2006)
Тип: Chordata (Хорди)
Надразред: Pterosauria (Птерозаври)
Семейство: Campylognathoididae (Кампилогнатоиди)
Хабитат: горите в Централна Европа (съвременна Швейцария, кантон Грисонс)
Геоложки период: Горен Триас (живял преди 217-200 млн. години)
Размах на крилата: 1.35 м
Тегло: 3 кг 
Тип хранене: хищник.