Woolungasaurus (Уоолунгзавър)

alt

Име: “Woolungasaurus” (от гръцки “гущера от Уоолунг”)
Открит: от Пърсън (1960)
Тип: Chordata 
(Хорди)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Разред: Plesiosauria (Плезиозаври)
Семейство: Elasmosauridae (Еласмозаври)
Хабитат: бреговете на Австралазия.
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 110-100 млн. години)
Дължина: 9.5 м.
Тегло: 5-10 т.
Храна: риба.