Trinacromerum (Тринакромерум)

 

Име: “Trinacromerum” (от гръцки “бедрена кост с три върха”)
Открит: от Елис (2003)
Тип: Chordata 
(Хорди)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Разред: Plesiosauria (Близък до гущерите)
Семейство: Polycotylidae (Поликотили)
Хабитат: плитките води в Северна Америка.
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 95-90 млн. години)
Дължина: 4.5 м.
Тегло: 450 кг.
Храна: риба.