Thililua (Тилилуа)

alt

Име: “Thililua” (по името на древното берберско божество)
Открит: от Бардет,Супербиола и Халил (2003)
Тип: Chordata 
(Хорди)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Разред: Plesiosauria (Близък до гущерите)
Семейство: Leptopterygiidae (Лептоптрериги)
Хабитат: бреговете на Северна Африка (съвременно Мароко)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 95-90 млн. години)
Дължина: 5 м.
Тегло: 500 кг- 1 т.
Храна: риба.