Terminonatator (Терминонататор)

alt

Име: “Terminonatator” (от гръцки “последен плувец”)
Открит: от Сато (2003)
Тип: Chordata 
(Хорди)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Разред: Plesiosauria (Близък до гущерите)
Семейство: Elasmosauridae (Еласмозаври)
Хабитат: бреговете на Северна Америка.
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 80-70 млн. години)
Дължина: 7 м.
Тегло: 1 т.
Храна: риба.