Shastasaurus (Шастазавър)

alt

Име: “Shastasaurus” (от гръцки “гущер от планината Шаста”)
Открит: от Мериъм (1895)
Тип: Chordata 
(Хорди)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Разред: Ichthyopterygia (Риби с плавници)
Семейство: Shastasauridae (Шастазаври)
Хабитат: бреговете на Тихия океан.
Геоложки период: Горен Триас (живял преди 210-200 млн. години)
Дължина: над 18 м.
Тегло: 75 т.
Храна: цефалоподи.