Polycotylus (Поликотилус)

alt

Име: “Polycotylus” (от гръцки “много чашковидни прешлени”)
Открит: от Коуп (1869)
Тип: Chordata 
(Хорди)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Разред: Plesiosauria (Близък до гущерите)
Семейство: Polycotylidae (Поликотили)
Хабитат: световните океани.
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 80-75 млн. години)
Дължина: 4.5 -6 м.
Тегло: 450-900 кг.
Храна: риба.