Platypterygius (Платипригиус)

alt

Име: “Platypterygius” (от гръцки “плоско крило”)
Открит: от фон Хуене (1922)
Тип: Chordata 
(Хорди)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Разред: Ichthyopterygia (Риби с плавници)
Семейство: Ophthalmosauridae (Офталмозаври)
Хабитат: бреговете на Северна Америка,Западна Европа и Австралия.
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 145-140 млн. години)
Дължина: 7 м.
Тегло: 1-2 т.
Храна: всеяден.