Placodus (Плакодус)

alt

Име: “Placodus” (от гръцки “плосък зъб”)
Открит: от Агасиц (1834)
Тип: Chordata 
(Хорди)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Разред: Placodontia (Плакодонтия)
Семейство: Placodontidae (Плакодонти)
Хабитат: бреговете на Европа.
Геоложки период: Среден- Горен Триас (живял преди 230-205 млн. години)
Дължина: 2 м.
Тегло: 50-100 кг.
Храна: миди и ракообразни.