Libonectes (Либонектес)

alt

Име: “Libonectes” (от гръцки “югозападен плувец”)
Открит: от Уелс (1949)
Тип: Chordata (Хорди)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Разред: Plesiosauria (Близък до гущерите)
Семейство: Elasmosauridae (Еласмозаври)
Хабитат: крайбрежните води на Северна Америка.
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 95-90 млн. години)
Дължина: 10 м.
Тегло: 1-2 т.
Храна: риба.