Leptocleidus (Лептоклейдус)

alt

Име: “Leptocleidus” (от гръцки “стройна ключица”)
Открит: от Андрюс (1922)
Тип: Chordata (Хорди)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Разред: Plesiosauria (Близък до гущерите)
Семейство: Leptopterygiidae (Лептоптрериги)
Хабитат: езерата на Западна Европа (съвременна Англия)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 130-125 млн. години)
Дължина: 3 м.
Тегло: 225 кг.
Храна: риба.