Globidens (Глобиденс)

alt

Име: “Globidens” (от гръцки “кълбовиден зъб”)
Открит: от Гилмор (1912)
Тип: Chordata (Хорди)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Разред: Squamata (Мащабни гущери)
Семейство: Mosasauridae (Мосазаври)
Хабитат: световните океани.
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 75-65 млн. години)
Дължина: 6 м.
Тегло: 500 кг.
Храна: костенурки,амонити и двучерупчести.