Cymbospondylus (Цимбоспондилус)

alt

Име: “Cymbospondylus” (от гръцки “прешлен с формата на лодка”)
Открит: от Лайди (1868)
Тип: Chordata (Хорди)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Разред: Ichthyopterygia (Риби с плавници)
Семейство: няма.
Хабитат: бреговете на Северна Америка и Западна Европа.
Геоложки период: Среден- Горен Триас (живял преди 240-210 млн. години)
Дължина: 7.5 м.
Тегло: 1-2 т.
Храна: риба и морски организми.