Cryptoclidus (Криптоклидус)

alt

Име: “Cryptoclidus” (от гръцки “скрита ключица”)
Открит: от Филипс (1871)
Тип: Chordata (Хорди)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Разред: Plesiosauria (Близък до гущерите)
Семейство: Cryptoclididae (Криптоклиди)
Хабитат: плитките морета на Европа.
Геоложки период: Средна- Горна Юра (живял преди 165-150 млн. години)
Дължина: 7.5 м.
Тегло: 8 т.
Храна: риби и ракообразни.