Clidastes (Клидастес)

alt

Име: “Clidastes” (от гръцки “заключен прешлен”)
Открит: от Коуп (1868)
Тип: Chordata (Хорди)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Разред: Squamata (Мащабни гущери)
Семейство: Mosasauridae (Мосазаври)
Хабитат: океаните на Северна Америка.
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 75-65 млн. години)
Дължина: 3 м.
Тегло: 45 кг.
Храна: риба и водни гущери.