Brachauchenius (Брахаухениус)

alt

Име: “Brachauchenius” (от гръцки “къса шия”)
Открит: от Щернберг (1884)
Тип: Chordata (Хорди)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Разред: Plesiosauria (Близък до гущерите)
Семейство: Pliosauridae (Плиозаври)
Хабитат: плитките води на Северна Америка.
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 95-90 млн. години)
Дължина: 9 м.
Тегло: 10 т.
Храна: риба и водни гущери.