Aristonectes (Аристонектес)

alt

Име: “Aristonectes” (от гръцки “най-добрия плувец”)
Открит: от Кабрера (1941)
Тип: Chordata (Хорди)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Разред: Plesiosauria (Близък до гущерите)
Семейство: Aristonectidae (Аристонекти)
Хабитат: бреговете на Южна Америка и Антарктида.
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 7.5 м.
Тегло: 1-2 т.
Храна: планктон и крил.