Sulaimanisaurus (Сюлейманизавър)

 

 
Име: “Sulaimanisaurus” (от гръцки “гущера Сюлейман”)
Открит: от Малкани (2004)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Titanosauria (Титанозаври)
Хабитат: горите в южната част на Азия
(съвременен Пакистан – провинция Балочистан)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: неизвестна.
Височина: неизвестна.
Тегло: неизвестно.
Тип хранене: тревопасен.