Struthiomimus (Струтхиомимус)

alt

Име: “Struthiomimus” (от гръцки “подобен на щраус”)
Открит: от Ламб (1902)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Ornithomimidae (Орнитомими)
Хабитат: горите в западната част на Северна Америка
(съвременна Канада – щата Алберта)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-65 млн. години)
Дължина: 4 м.
Височина: 2 м.
Тегло: 140 кг.
Тип хранене: всеяден.