Stegosaurides (Стегозавридес)

alt

Име: “Stegosaurides” (от гръцки “във формата на покривна плоча”)
Открит: от Болин (1953)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Ankylosauridae (Анкилозаври)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Гансу)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: неизвестна.
Височина: неизвестна.
Тегло: неизвестно.
Тип хранене: тревопасен.