Spinophorosaurus (Спинофорозавър)

alt

Име: “Spinophorosaurus” (от гръцки “гущер носещ трън”)
Открит: от Рен , Ортега , Фиеро , Йогер , Косма , Марин , Ферер,Иде и Мага (2009)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Sauropoda (Завроподи)
Хабитат: горите в северната част на Африка
(съвременен Нигер - Агадез)
Геоложки период: Средна Юра (живял преди 172-168 млн. години)
Дължина: 14 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 15 т.
Тип хранене: тревопасен.