Sinornithomimus (Синорнитомимус)

alt

Име: “Sinornithomimus” (от гръцки “наподобяващ китайска птица”)
Открит: от Кобаяши и Лю (2003)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Ornithomimidae (Орнитомими)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Съчуан)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 94-89 млн. години)
Дължина: 2 м.
Височина: 1 м.
Тегло: 30 кг.
Тип хранене: всеяден.