Shunosaurus (Шунозавър)

alt

 
Име: “Shunosaurus” (от гръцки “гущера от Съчуан”)
Открит: от Донг,Цоу и Цанг (1983)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Eusauropoda (Еузавроподи)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Съчуан)
Геоложки период: Средна Юра (живял преди 168-162 млн. години)
Дължина: 9 м.
Височина: 2.3 м.
Тегло: 3 т.
Тип хранене: тревопасен.