Shixinggia (Шиксинггия)

alt

Име: “Shixinggia” (от гръцки “гущера от Шиксинг”)
Открит: от Ли и Цанг (2005)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Oviraptoridae (Овираптори)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Гуандонг)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 1.5 м.
Височина: 1 м.
Тегло: 40 кг.
Тип хранене: всеяден.