Shaochilong (Шаочилонг)

alt

 
Име: “Shaochilong” (от китайски “дракон с акулови зъби”)
Открит: от Брусате,Бенсън,Шуър,Ксу,Съливан и Хоум (2009)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Carcharodontosauridae (Кархародонтозаври)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – Ней Монгол Зиджику)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 94-89 млн. години)
Дължина: 12 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 2 т.
Тип хранене: хищник.