Shamosaurus (Шамозавър)

alt

Име: “Shamosaurus” (от монголски\гръцки “пустинен гущер”)
Открит: от Туманова (1983)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Ankylosauridae (Анкилозаври)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия – Шамрин Ус)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 125-100 млн. години)
Дължина: 7 м.
Височина: 2 м.
Тегло: 3.5 т.
Тип хранене: тревопасен.