Segnosaurus (Сегнозавър)

alt

Име: “Segnosaurus” (от гръцки “бавен гущер”)
Открит: от Пърл (1979)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
 Семейство: Therizinosauroidea (Терицинозаври)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Съчуан)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 94-84 млн. години)
Дължина: 6 м.
Височина: 2 м.
Тегло: 650 кг.
Тип хранене: тревопасен.