Saurornithoides (Завроорнитойдес)

alt

Име: “Saurornithoides” (от гръцки “приличащ на птица гущер”)
Открит: от Осборн (1924)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Troodontidae (Троодонти)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 2.5 м.
Височина: 80 см.
Тегло: 25 кг.
Тип хранене: хищник.