Sauroplites (Завроплитес)

alt

 
Име: “Sauroplites” (от гръцки “въоръжен гущер”)
Открит: от Болин (1953)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Ankylosauridae (Анкилозаври)
Хабитат: горите в източната част на Азия
(съвременен Китай – провинция Съчуан)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 130-112 млн. години)
Дължина: 5.5 м.
Височина: 1.7 м.
Тегло: 1 т.
Тип хранене: тревопасен.