Saichania (Сайчания)

alt

Име: “Saichania” (от китайски “прекрасен”)
Открит: от Мариянска (1977)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Ankylosauridae (Анкилозаври)
Хабитат: горите в централната част на Азия
(съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 7 м.
Височина: 2.2 м.
Тегло: 2 т.
Тип хранене: тревопасен.