Euronychodon (Еврониходон)

 

Име: “Euronychodon”  (от гръцки “европейски остър зъб”)
Открит: от Телес-Антунес и Сигогньо-Ръсел (1991)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Troodontidae (Троодонти)
Хабитат: горите в западната част на Европа (съвременна Португалия - Тавейро)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-65 млн. години)
Дължина: 2 м.
Височина: 70 см.
Тегло: 20 кг.
Тип хранене: хищник.