Eucamerotus (Еукамеротус)

alt

Име: “Eucamerotus” (от гръцки “добър гущер-камера”)
Открит: от Хълк (1882)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Macronaria (Макронария)
Хабитат: равнините в западната част на Европа (съвременна Англия – остров Уайт)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 130-125 млн. години)
Дължина: 15 м.
Височина: 6 м.
Тегло: 25 т.
Тип хранене: тревопасен.