Eshanosaurus (Ешанозавър)

alt

Име: “Eshanosaurus” (от гръцки “гущера от Ешан”)
Открит: от Ксу,Цао и Кларк (2001)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Therizinosauroidea (Терицинозаври)
Хабитат: равнините в източната част на Азия (съвременен Китай – провинция Юнан)
Геоложки период: Долна Юра (живял преди 200-196 млн. години)
Дължина: 2 м.
Височина: 1.2 м.
Тегло: 80 кг.
Тип хранене: тревопасен.