Erlikosaurus (Ерликозавър)

alt

Име: “Erlikosaurus” (от гръцки\монголски “гущера крал на смъртта”)
Открит: от Барсболд и Пърл (1980)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Therizinosauroidea (Терицинозаври)
Хабитат: горите в централната част на Азия (съвременна Монголия –провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 100-89 млн. години)
Дължина: 6 м.
Височина: 2.8 м.
Тегло: 800 кг.
Тип хранене: всеяден.