Epidexipteryx (Епидексиптерикс)

alt

Име: “Epidexipteryx” (от гръцки “показване на пера”)
Открит: от Цанг, Цоу, Ксу, Уанг и Съливан (2008)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Scansoriopterygidae (Скансориоптериги)
Хабитат: горите в централната част на Азия (съвременна Монголия)
Геоложки период: Средна-Горна Юра (живял преди 168-150 млн. години)
Дължина: 30 см.
Височина: 13 см.
Тегло: 160 гр.
Тип хранене: всеяден.