Epichirostenotes (Епихиростенотес)

 

 
 
Име: “Epichirostenotes”  (от гръцки “след тясната страна”).
Открит от: Съливан, Ясински и ван Томе (2011)
Тип: Chordata (Хорди)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Caenagnathidae (Каенагатизаври)
Хабитат: горите в Северна Америка (съвременна Канада, щата Алберта)
Геоложки период: Горна Креда  (живял преди 84-65 млн. години)
Дължина: 2.3 м
Височина: 1 м
Тегло: 25 кг
Тип хранене: всеяден.