Enigmosaurus (Енигмозавър)

alt

 
Име: “Enigmosaurus” (от гръцки “загадъчен гущер”)
Открит: от Барсболд и Пърл (1983)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Therizinosauroidea (Терицинозаври)
Хабитат: горите в централната част на Азия (съвременна Монголия – провинция Хар Хьотьол)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 94-71 млн. години)
Дължина: 7 м.
Височина: 3 м.
Тегло: 900 кг.
Тип хранене: тревопасен.