Elmisaurus (Елмизавър)

alt

 
Име: “Elmisaurus” (от гръцки “крачещ гущер”)
Открит: от Осмолска (1981)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Oviraptoridae (Овираптори)
Хабитат: горите в източната част на Азия (съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-65 млн. години)
Дължина: 2 м.
Височина: 75 см.
Тегло: 30 кг.
Тип хранене: хищник.