Einiosaurus (Ейниозавър)

alt

Име: “Einiosaurus” (от индиански\гръцки “биволски гущер”)
Открит: от Сампсън (1995)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Centrosaurinae (Центрозаври)
Хабитат: горите в западната част на Северна Америка (съвременни САЩ – щата Монтана )
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-71 млн. години)
Дължина: 7 м.
Височина: 2.5 м.
Тегло: 4.5 т.
Тип хранене: тревопасен.