Buitreraptor (Буйтрераптор)

 

 
Име: “Buitreraptor” (от испански\гръцки “ястреба крадец”)
Открит: от Маковицки,Апестегия и Агнолин (2005)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Unenlaginae (Уненлагини)
Хабитат: равнините на Южна Америка (съвременна Аржентина – провинция Неукен )
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 100-89 млн. години)
Дължина: 1.2 м.
Височина: 40 см.
Тегло: 5 кг.
Тип хранене: хищник.