Brohisaurus (Брохизавър)

 

Име: “Brohisaurus” (от гръцки “гущера от Брохи”)
Открит: от Малкани (2003)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Titanosauria (Титанозаври)
Хабитат: горите в южната част на Азия (съвременен Пакистан – провинция Балочистан)
Геоложки период: Горна Юра (живял преди 156-150 млн. години)
Дължина: 12 м.
Височина: 4 м.
Тегло: 10 т.
Тип хранене: тревопасен.