Bienosaurus (Биенозавър)

alt

Име: “Bienosaurus” (от гръцки “гущера от Биен”)
Открит: от Донг (2001)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Thyreophora (Тиреофора)
Хабитат: равнините в източната част на Азия (съвременен Китай – провинция Юнан)
Геоложки период: Долна Юра (живял преди 200-190 млн. години)
Дължина: 1 м.
Височина: 30 см.
Тегло: 10 кг.
Тип хранене: тревопасен.