Barsboldia (Барсболдия)

 

Име: “Barsboldia” (кръстен на монголския палеонтолог Барсболд)
Открит: от Мариянска и Осмолска (1981)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Lambeosaurinae (Ламбеозаври)
Хабитат: горите в централната част на Азия (съвременна Монголия – провинция Омногов)
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 84-65 млн. години)
Дължина: 10 м.
Височина: 4.5 м.
Тегло: 10 т.
Тип хранене: тревопасен.