Arhinoceratops (Архиноцератопс)

alt

Име: “Arrhinoceratops”  (от гръцки “безносо рогато лице”) 
Открит от: Паркс (1925)
Тип: Chordata (Хорди)
Клас: Reptilia (Влечуги)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithomimosauria (Орнитомимозаври)
Семейство: Ceratopsidae (Цератопси)
Хабитат: горите на Северна Америка (съвременна Канада – щата Алберта )
Геоложки период: Горна Креда (живял преди 71-65 млн. години)
Дължина: 9 м.
Височина: 3 м.
Тегло: 2 т.
Тип хранене: тревопасен.