Aepisaurus (Аепизавър)

 

alt
 
Име: “Aepisaurus” (от гръцки “висок тромав гущер”)
Открит: от Жерваис (1853)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Sauropoda (Завроподи)
Хабитат: горите в западната част на Европа (съвременна Франция)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 125 – 100 млн. години)
Дължина: 15 м.
Височина: 5 м.
Тегло: 10 т.
Тип хранене: тревопасен.