Acanthopholis (Акантофолис)

alt

 
Име: “Acanthopholis” (от гръцки “бодлива скала”) 
Открит: от Хъксли (1867)
Тип: Chordata (близки до безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischia (Птицетазови)
Семейство: Nodosauridae (Нодозаври)
Хабитат: горите в западната част на Европа (съвременна Англия)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 125-100 млн. години)
Дължина: 5.5 м.
Височина: 1.8 м.
 Тегло: 400 кг.
Тип хранене: тревопасен.