Zephyrosaurus (Зефирозавър)

alt

 
Име: “Zephyrosaurus” (от гръцки “западен вятър-гущер”)
Открит: от Суес (1980)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Ornithischiа (Птицетазови) 
Семейство: Hypsilophodontidae (Хипсилофодонти)
Хабитат: горите в западната част на Северна Америка
(съвременни САЩ – щата Монтана)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 112-100 млн. години)
Дължина: 1.8 м.
Височина: 70 см.
Тегло: 28 кг.
Тип хранене: тревопасен.