Zapalasaurus (Запалазавър)

alt

Име: “Zapalasaurus” (от гръцки “гущера Запала”)
Открит: от Салгадо, де Соуса Карвальо и Гаридо (2006)
Тип: Chordata (близки с безгръбначните)
Клас: Sauropsida (Тазобедрени гущери)
Надразред: Dinosauria (Динозаври)
Разред: Saurischia (Гущеротазови)
Семейство: Diplodocidae (Диплодоци)
Хабитат: горите в Южна Америка
(съвременна Аржентина – провинция Неукен)
Геоложки период: Долна Креда (живял преди 130-112 млн. години)
Дължина: 25 м.
Височина: 6 м.
Тегло: 12 т.
Тип хранене: тревопасен.